Η εταιρεία μας ανήκει στην ομάδα των κέντρων Service Wilo. Η Wilo Ελλάς είναι η πρώτη εταιρεία στον χώρο άντλησης στην Ελλάδα, η οποία δημιούργησε και διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο τεχνικής υποστήριξης με τη μορφή Κέντρων Service & Τεχνικών Service . Με τις αποτελεσματικές υπηρεσίες επισκευήςεξασφαλίζουμε την αξιόπιστη επισκευή των βλαβών όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις εγκαταστάσεις μας , Βασσάνη 102Α, Bόλος.